Privaatsus­tingimused

Bestbrands-shop.com isikuandmete vastutav töötleja on BRG Estonia OÜ (102383777) aadressiga Erika 14, Tallinn 10416. Kontakt telefon +372 5662 0525 ja e-maili aadress info@bestbrandsretail.com.

Kogume ja töötleme järgmisi isikuandmeid

 • nimi;
 • kontakt informatsioon nagu telefoninumber ja e-maili aadress;
 • maksja aadress ja tarne aadress;
 • arvelduskonto number;
 • toodete ja teenuste maksumus ja tasumisega seotud informatsioon (ostu ajalugu)
 • klienditoe informatsioon;

Andmete kogumise eesmärk

Isikuandmeid kasutatakse tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajalugu (kuupäev,tooted, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste analüüsiks ning kliendi soovide analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste ostmisega seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

BRG Estonia OÜ autoriseeritud töötlejad:

 • Nobel Digital OÜ (internetipoe arendaja)
 • Erply (tellimuste haldus, raamatupidamine)
 • Google Analytics (külastajate analüüs)
 • Montonio Finance UAB (makse lahendused)
 • Esto AS(maksete haldus)
 • Omniva AS (tarne)
 • Itella Smartpost (tarne)

Andmetöötlus kliendi nõusolekul

Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul, et pakkuda kliendile parimat teenindust ja ostukogemust. BRG Estonia OÜ töötleb isikuandmeid näiteks tehtud ostude kohase informatsiooni kogumiseks, suunatud toodete ja teenuste pakkumiseks, loosimiste läbiviimiseks, uudiskirjade lugemise ja avamise kohta, eesmärgiga pakkuda kliendile temale huvipakkuvat sisu.

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja päises vastav viide või võtta ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Isikuandmete kontrollimine ja muutmine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine, kustutamine ja ülekandmine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat). Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (e-mail: info@bestbrandsretail.com). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).